Vi ste ovde: Arhiva » Hereticus 2007-2 » Politički ekstremizam u Srbiji »

Buy Phenylpropanolamine Without Prescription

Autor: Aleksandar Lebl

Rezime: Buy Phenylpropanolamine Without Prescription, Autor ističe činjenicu da su gotovo sve ekstremističke partije, organizacije i pokreti istovremeno i antisemitski. Najjači je verski antisemitizam, koji je najčešće osnova i svih ostalih. Hrišćanske dogme o Jevrejima kao Bogoubicama sredinom prošlog veka odrekla se katolička crkva, dok je u pravoslavnoj ona još uvek na snazi, online buy Phenylpropanolamine without a prescription. Pošto se tekst bavi antisemitizmom u Srbiji, autor daje kratak pregled položaja Jevreja u Srbiji kroz istoriju, kao i hronologiju i oblike antisemitizma. Phenylpropanolamine for sale, Između dva svetska rata najistaknutiji propagatori antisemitizma u Srbiji bili su bogomoljački pokret Nikolaja Velimirovića, pokret „Zbor" Dimitrija Ljotića, petparačka štampa i list Vreme pred Drugi svetski rat. Vlada Cvetković-Maček je 1940, Buy Phenylpropanolamine Without Prescription. donela dve antisemitske uredbe. Nakon Drugog svetskog rata i holokausta, where can i find Phenylpropanolamine online, dolaskom komunista na vlast i uvođenjem nacionalne i verske ravnopravnosti antisemitizam u Srbiji prestaje, da bi osamdesetih godina ponovo počeo da se javlja, najpre pojavom Protokola sionskih mudraca, Phenylpropanolamine FDA approveds, a onda i formiranjem raznih šovinističkih i rasističkih organizacija, protiv kojih demokratska vlast mlako reaguje. U pojedinim novinskim tekstovima i knjigama Srbi se prikazuju kao žrtve jevrejske zavere. Autor zamera što nije usvojen predlog da se kao krivično delo u Krivični zakon Srbije unese negiranje holokausta, gasnih komora, online buying Phenylpropanolamine hcl, veličanje Hitlera i slično.

Ključne reči Buy Phenylpropanolamine Without Prescription, : antisemitizam, verski antisemitizam, Jevreji, Srpska pravoslavna crkva, Srbija

Antisemitizam je s pravom uključen u teme kojima će se baviti ovaj skup posvećen ekstremizmu, jer gotovo da nigde nema ekstremističke partije, pokreta ili organizacije koji nisu i antisemitski. Pošto Jevreji nisu jedini semiti, mnogi smatraju termin antisemitizam neadekvatnim (skovao ga je 1879. Fort Worth, Texas. Denver, Colorado, ili 1880. godine nemački novinar Vilhelm Mar, autor mnogih antijevrejskih članaka) i smatraju da je bolji judeofobija. No i ja se služim njime, jer je ušao u upotrebu širom sveta, 650mg, 800mg, 875mg, 900mg.

Odmah na početku da preciziram tri stvari, Buy Phenylpropanolamine Without Prescription. Prvo, kada povezujem ekstremizam i antisemitizam ne mislim samo na desni ekstremizam, danas uglavnom neofašizam i neonacizam (te reči ne smatram potpunim sinonimima). Buy no prescription Phenylpropanolamine online, Bilo je i ima levih ekstremista antisemita, Staljin na primer. On je poubijao velik broj Jevreja optuživanih za jevrejski nacionalizam, cionizam, kosmopolitizam, buy Phenylpropanolamine online cod. ... Buy Phenylpropanolamine Without Prescription, Ovde ne govorim o desetinama hiljada Jevreja stradalih, kao i milioni drugih građana SSSR, članova SKP(b) i nepartijaca, zbog raznih "skretanja" ili drugih "zločina". Antisemitizma je bilo i u drugim komunističkim partijama. Danas u KP Rusije, Order Phenylpropanolamine from mexican pharmacy, kojoj je na čelu Zjuganov, ima otvorenih antisemita, kao što je jedan general, član CK, koji se nije ustručavao da javno usklikne "Smrt Jevrejima!"

Drugo, købe Phenylpropanolamine online, αγοράζουν online Phenylpropanolamine, povezanost ekstremizma i antisemitizma ne znači da ga nema i u demokratskim političkim i ostalim organizacijama, ili kod običnog sveta. Predrasude i mržnja prema Jevrejima postoje vekovima, Buy Phenylpropanolamine without prescription, pri čemu je najjači bio i najduže trajao, ponegde sve do naših dana, verski antisemitizam. Hrišćanske crkvene dogme o Jevrejima kao bogoubicama prva i dosad jedina se odrekla кatolička crkva u drugoj polovini prošlog veka, na Drugom vatikanskom koncilu, order Phenylpropanolamine online overnight delivery no prescription. U pravoslavnoj crkvi je još na snazi, jer se smatra da tu dogmu može izmeniti samo vaseljenski sabor (koji nije održan od onog u Nikeji 787, Buy Phenylpropanolamine Without Prescription. godine).

Verski antisemitizam često je bio osnova za njegove druge oblike. Danas je veoma rasprostranjen kao anticionizam i antiizraelizam. Purchase Phenylpropanolamine online, Ovo potonje ne izjednačavam s kritikom politike izraelske vlade, koja je legitimna i koja, često veoma žestoka, dolazi i iz redova Jevreja u Izraelu i van njega. Buy Phenylpropanolamine Without Prescription, Sasvim drugo je kada se Izraelu poriče pravo na postojanje, ili kada neki koji su doskora tvrdili kako nije bilo holokausta, gasnih komora i slično, danas tvrde kako su Jevreji u Izraelu od dojučerašnjih žrtava postali dželati. Ovo je naročito «in» u delu intelektualnih krugova Zapadne Evrope, buy Phenylpropanolamine without a prescription. Antiizraelizam je ojačao i u nekim socijalističkim i socijaldemokratskim partijama, koje su nekada davale bezrezervnu podršku Izraelu. Kada je Jugoslavija 1967. Australia, uk, us, usa, godine prekinula diplomatske odnose s Izraelom zbog napada na Egipat (pošto je predsednik Naser izdejstvovao povlačenje mirovnih trupe UN i zatvorio Crveno more za izraelske brodove), evropske leve partije prekinule su dotle razvijenu saradnju sa SKJ i SSRNJ, jer je Jugoslavija osudila Izrael, jedinu demokratsku zemlju Bliskog istoka, a podržala diktatorske i feudalne režime tog regiona, comprar en línea Phenylpropanolamine, comprar Phenylpropanolamine baratos.

Treće, podsetiću da za postojanje antisemitizma uopšte nisu potrebni Jevreji, Buy Phenylpropanolamine Without Prescription. Ima ga i u zemljama u kojima nema, ili više nema Jevreja. Jevreje mrze i ljudi koji nikada u životu nisu susreli nijednog Jevrejina. 1000mg, 2000mg, Antisemitska propaganda ima globalne razmere i u stvaranju negativne slike o Jevrejima služi se svim mogućim sredstvima... Ovim ne želim da Jevreje predstavim kao savršene, bezgrešne ljude. Buy Phenylpropanolamine Without Prescription, Kao i u svakom narodu, i u jevrejskom nas ima svakakvih.

Preći ću sada na Srbiju. Niko ne zna koliko tačno Jevreja danas ima u našoj republici, rx free Phenylpropanolamine. Poslednji zvanični popis, s početka 2002. godine, Canada, mexico, india, daje broj 1.158, koliko se popisanih izjasnilo kao Jevreji po narodnosti (po veri, nešto više od polovine tog broja, ostali su sekularni). Podsećam da izjašnjavanje o narodnosti i veri nije bilo obavezno, Buy Phenylpropanolamine Without Prescription. Za Jevreje i za neke druge etničke grupe, Phenylpropanolamine in cats, dogs, children, man, woman, men, women, posebno one koje su bile žrtve holokausta i drugih progona (pre svega Romi, za koje najviši državni predstavnici danas priznaju da ih ima najmanje pet puta više nego što se izjasnilo na popisu), karakteristično je da nerado pristaju da budu registrovani, Phenylpropanolamine coupon, jer su razni spiskovi, crkvene knjige i drugo služili njihovim progoniteljima da ih pronađu. S druge strane, u članstvu jevrejskih opština u Srbiji, njih deset, Oklahoma City, Oklahoma. Las Vegas, Nevada, ima blizu tri puta više članova od tog broja. No članovi opština mogu biti i nejevrejski bračni drugovi Jevreja, a mali broj Jevreja uopšte nisu članovi opština. 0.4mg, 0.5mg, 1mg, 2.5mg, Procenjujem kako nas u Srbiji ima između dve i dve i po hiljade. Buy Phenylpropanolamine Without Prescription, To je otprilike šest ili sedam odsto broja pre II svetskog rata i holokausta (on se procenjuje oko 37.000, od čega je stradalo oko 82 odsto), s tim što se, s jedne strane, u periodu 1948-1952. više od polovine preživelih iselilo u novostvorenu državu Izrael, a, s druge strane, posle II svetskog rata doselio se, buy cheap Phenylpropanolamine, pre svega u Beograd, jedan broj Jevreja iz drugih delova Jugoslavije.

Jevreja je na današnjoj teritoriji Srbije i u okolnim zemljama bilo još pre mnogo vekova. Boston, Massachusetts. Charlotte, Carolina, Broj je naročito povećan od XVI veka, kada se u Otomansko carstvo (uključujući i Balkansko poluostrvo), u kojem su bili dobro primljeni, doselio za ono vreme znatan broj Jevreja proteranih iz Španije (1492) i Portugala (1496). Antisemitizma je u proteklim vekovima bilo na svim teritorijama koje danas čine Srbiju, reasons to buy Phenylpropanolamine online. Bio je to verski antisemitizam, pre svega katoličke crkve, ili trgovaca, ugostitelja i drugih, kojima je smetala konkurencija Jevreja i koji su tražili da im se ograniči nastanjivanje ili bavljenje nekim poslovima, Buy Phenylpropanolamine Without Prescription. U Vojvodini, na primer, posle isterivanja Turaka iz Budimskog pašaluka krajem XVII veka, Where can i buy cheapest Phenylpropanolamine online, tokom XVIII veka počelo je naseljavanje pripadnicima raznih naroda iz Austrijske imperije. Samo je Jevrejima to bilo zabranjeno. Oni su u Evropi počeli dobijati građanska prava i ravnopravnost tek posle Francuske revolucije.

U Srbiji posle ustanaka u XIX veku Jevreji se dugi niz godina nisu smeli nastanjivati i poslovati van beogradskog šanca, jer su bili konkurenti domaćim trgovcima, Nashville-Davidson, Tennessee. Portland, Oregon. Buy Phenylpropanolamine Without Prescription, Tek na Berlinskom kongresu 1878. godine postali su ravnopravni građani, pošto je priznanje ravnopravnosti svih vera bilo uslov da Srbija postane nezavisna država. Antisemitizam u to vreme često je bio «uvozni», San Diego, California. Dallas, Texas. San Antonio, Texas, iz Austrije, odnosno Austro-Ugarske, Rusije itd., ponekad preko Vojvodine. U tom kontekstu pomenuću antisemitsku knjigu vojvođanskog srpskog prvaka Jaše Tomića (1856-1922) Jevrejsko pitanje (Novi Sad, purchase Phenylpropanolamine online no prescription, 1884).

U Kraljevini SHS, odnosno Jugoslaviji, Where can i order Phenylpropanolamine without prescription, bilo je antisemitskih ispada, pre svega napisa, u beogradskim «revolveraškim» listovima, ali pred rat i u ozbiljnom Stojadinovićevom Vremenu. Pravoslavni bogomoljački pokret, blizak vladici Nikolaju Velimiroviću, objavljivao je u svojim publikacijama antisemitske tekstove, uključujući delove Protokola sionskih mudraca, Buy Phenylpropanolamine Without Prescription. Sam Velimirović je još tridesetih godina ispoljavao simpatije za Hitlera i nacističke ideje, japan, craiglist, ebay, overseas, paypal. U Kraljevini Jugoslaviji se prvi put srećemo s jednim antisemitskim političkim pokretom, «Zborom» Dimitrija Ljotića. Poslednje jeseni pred rat, Phenylpropanolamine trusted pharmacy, 5. oktobra 1940. Buy Phenylpropanolamine Without Prescription, godine, vlada Cvetković - Maček donela je dve antijevrejske uredbe: o zabrani Jevrejima da trguju nekim namirnicama i o uvođenju numerusa claususa za upis Jevreja u prvi razred srednjih škola i na prvu godinu studija.

Vreme od aprila 1941. do kraja rata bilo je vreme holokausta, dakle masovnog uništavanja Jevreja bez obzira na uzrast, Phenylpropanolamine price, pol, veru (ukoliko su je oni ili njihovi preci promenili). To su, Buy Phenylpropanolamine from canada, na teritoriji okupirane Srbije, uključujući Banat, koji je u njoj zbog velikog broja etničkih Nemaca imao poseban položaj, sprovodili pre svega nacističke institucije (SS i Gestapo), ali i jedinice regularne nemačke vojske, order Phenylpropanolamine no prescription. Pomagala im je prvo Aćimovićeva komesarska uprava, a potom Nedićeva vlada i njena policija i oružane formacije. Pomoć se sastojala u čuvanju po zatvorima i logorima (Banjičkom i drugim), pronalaženju i hapšenju skrivenih i sl, Buy Phenylpropanolamine Without Prescription. Pomagali su i Ljotićevi odredi. Kjøpe Phenylpropanolamine online, bestill Phenylpropanolamine online, U Pirotu, koji je bio dat Bugarskoj, u uništavanju Jevreja nacistima su pomagale bugarske vlasti. U Sremu, dodeljenom Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Phenylpropanolamine over the counter, likvidaciju Jevreja sprovodile su direktno ustaše. U Bačkoj, koja je pripala Mađarskoj, Phenylpropanolamine withdrawal, snort, alcohol iteraction, Jevreji su bili žrtve nekoliko masovnih ubistava u tzv. Buy Phenylpropanolamine Without Prescription, racijama (Novi Sad januara 1942. i dr.), slati su u radne bataljone na istočnom frontu, ili na prinudni rad u Borskom rudniku, a u leto 1944, Jacksonville, Florida, Columbus, Ohio, zajedno sa Jevrejima iz same Mađarske, odvedeni su u Aušvic.

Posle završetka rata, Where can i buy Phenylpropanolamine online, malobrojni preživeli iz logora smrti, iz logora za ratne zarobljenike, iz JNA, iz skrovišta itd. ponovo su se okupili po svojim opštinama, 400mg, 450mg, 500mg, 625mg. Od predratnih 57, rad su, većinom nakratko, Buy Phenylpropanolamine no prescription, obnovile samo 24, da bi se danas broj sveo na samo devet (uz onu iz Prištine, koja je u izgnanstvu). Jevreji kao verska i etnička grupa imali su isti tretman kao i sve druge grupe, Buy Phenylpropanolamine Without Prescription. Vlasti su se borile protiv nacionalizama; nije bilo dozvoljeno širenje nacionalne, verske, Phenylpropanolamine samples, ili rasne mržnje, pa ni antisemitizma, čak ni u periodu posle prekida diplomatskih odnosa s Izraelom. Baltimore, Maryland. Milwaukee, Wisconsin, To ne znači da je antisemitizam definitivno bio eliminisan. I dalje je postojao latentno i počev od sredine osamdesetih godina prošlog veka počeo se sve više ispoljavati. Tada su, na primer, ponovo štampani Protokoli sionskih mudraca, buy Phenylpropanolamine from mexico, koji su otad objavljeni u još desetak izdanja. Buy Phenylpropanolamine Without Prescription, Obnavljanje višepartijskog sistema i demokratizacija društva omogućili su otvoreno ispoljavanje antisemitizma, uz pozivanje na slobodu mišljenja i reči. Obrazovan je niz nacionalističkih, šovinističkih, Phenylpropanolamine from canadian pharmacy, rasističkih i sličnih oganizacija i pokreta koji otvoreno šire mržnju prema Jevrejima. Vratili su se iz emigracije ili izašli iz podzemlja pojedinci koji su pre i za vreme II svetskog rata simpatisali i propagirali fašizam i nacizam, a za vreme okupacije sarađivali s okupatorima. Zbivanja devedesetih godina i stanje stvoreno posle njih doprineli su umnožavanju takvih organizacija, porastu broja njihovih članova i simpatizera, Chicago, Illinois. Houston, Texas, kao i njihovoj radikalizaciji. Uspostavlja se kontinuitet sa stanjem pred II svetski rat i tokom njega.

Mlake reakcije vlasti, ako ih je uopšte bilo, doprinele su tome da je stanje danas u toj oblasti veoma loše i štetno po interese i ugled zemlje u svetu, Buy Phenylpropanolamine Without Prescription. Gotovo sve političke partije, Austin, Texas, Memphis, Tennessee, kako one na vlasti tako i one u opoziciji, načelno osuđuju, uz ostale devijacije, i antisemitizam, a ponekad verbalno reaguju na pojedine incidente, buy cheap Phenylpropanolamine no rx, kao što su ispisivanje grafita, rušenje spomenika na grobljima, slanje pretećih pisama (fizičkog nasilja zasad nije bilo). Buy Phenylpropanolamine online no prescription, Međutim, kada je nedavno donet Krivični zakon Srbije, nije uvažen zahtev Saveza jevrejskih opština da se u njega unesu nova krivična dela, poput negiranja holokausta, gasnih komora i slično, 5mg, 50mg, 75mg, 100mg, veličanja nacističke ideologije i vođa (Hitlera, na primer, Ratibor Đurđević otvoreno slavi kao velikog vizionara, Köpa Phenylpropanolamine online, Osta Phenylpropanolamine online, Jotta Phenylpropanolamine verkossa, čije vreme tek dolazi). Ni Srpska radikalna stranka, koja važi kao ekstremno desničarska, ne propagira antisemitizam. Njen vođa dr Vojislav Šešelj još pre odlaska u Hag izjavio je kako ima dobrih i loših Jevreja, New York. Los Angeles, California, kao što ima dobrih i loših Srba. Buy Phenylpropanolamine Without Prescription, Doduše, SRS je, dok je bila na vlasti u Zemunu, za počasne građane tog grada proglasila antisemite Lepena, Žirinovskog i Šenhubera, a u njenom organu Velika Srbija objavljeni su Protokoli (mali broj preostalih primeraka, u vreme dok je SRS bila u opoziciji Miloševiću, policija je zaplenila, na osnovu još u SFRJ donete zabrane tog spisa).

Drukčija je situacija kad je reč o raznim pokretima i organizacijama, naročito mladih, Farmacia Phenylpropanolamine baratos, Phenylpropanolamine online kaufen, među kojima ima izrazito antisemitskih. Takvi su «Obraz», «Justin Filozof», «Dveri», da ne govorim o skinhedsima, acheter en ligne Phenylpropanolamine, acheter Phenylpropanolamine bon marché, uvek spremnim na fizičko razračunavanje sa manjincima, obojenim strancima itd., sve do ubistva. 125mg, 150mg, 200mg, 250mg, Neki od njih sebe smatraju vernicima, pozivaju se na pravoslavlje, mada se Srpska pravoslavna crkva u više navrata distancirala od njih i osudila antisemitizam. Predstavnici Jevreja u Srbiji imaju dobre odnose sa SPC. Jedino sporno među njima jeste proglašenje za svetitelja vladike Nikolaja Velimirovića, autora jednog od najgrubljih i najogavnijih tekstova o Jevrejima, napisanog za vreme njegovog kratkotrajnog boravka u «počasnom zatvoru» u logoru Dahau pred kraj II svetskog rata, Buy Phenylpropanolamine Without Prescription.

Antisemitizam se širi putem medija, El Paso, Texas. Washington, D.C. Seattle, Washington, u čemu se ističu neki beogradski tabloidi, i knjiga (pored obaveznih Protokola tu je Jevrejsko ritualno ubistvo, ili Hazarsko kraljevstvo, Order Phenylpropanolamine online c.o.d, u kojem je antisemitizam kamufliran kao kritika Hazara, i na desetine, ako ne i stotine drugih), koje se prodaju u knjižarama, na ulicama, buy generic Phenylpropanolamine, na sajmovima. Posebno se u izdavaštvu ističe nekadašnji ideolog i propagandista prvo Milana Nedića, pa Draže Mihailovića, Indianapolis, Indiana, San Francisco, California, Ratibor Đurđević, koji je uspeo da izbegne u SAD, odakle se vratio devedesetih godina. Osnovao je svoje izdavačko preduzeće «Ihtus - Hrišćanska knjiga», koje je objavilo na desetine njegovih ili prevedenih antisemitskih knjiga, 650mg, 800mg, 875mg, 900mg. Nedavno se u glasilu SPC Pravoslavlje javio još jedan relikt iz doba okupacije, ljotićevac Đorđe Perić, inicijator «antimasonske izložbe» u Beogradu prve ratne godine, Philadelphia, Pennsylvania. Phoenix, Arizona, prikazom starih pesama, među njima antijevrejskih, uz preporuku da one budu ponovo objavljene. Buy Phenylpropanolamine Without Prescription, Antisemiti idu ukorak s vremenom: recimo «Nacionalni stroj», kako se tvrdi iz Jagodine, koristi Internet, šaljući svoje antisemitske poruke preko sajtova u SAD. Ne prestaju priče o antisrpskoj zaveri Jevreja, nekada samih, buy Phenylpropanolamine online cod, nekada zajedno s raznim drugim neprijateljima Srba: Vatikanom, islamskim zemljama, SAD, Nemačkom, Hrvatima, Albancima ... Objavljuju se liste s imenima neprijateljskih Jevreja iz zemlje i sveta, na kojima mnogi uopšte nisu Jevreji. Naravno, ne pominju se Jevreji koji su bili na strani Srba, počev od «najuglednijeg intelektualca današnjice» Noama Čomskog. Širi se tvrdnja kako su Jevreji izabrali Srbiju da u nju premeste svoju državu ako budu isterani s Bliskog istoka, pa zato ovde kupuju zemlju i naveliko grade. Nema antisrpske zavereničke akcije začete u nečijoj mašti koja se ne pripisuje Jevrejima, Buy Phenylpropanolamine Without Prescription.

Aleksandar Lebl


ANTI-SEMITISM IN SERBIA


Summary

The author emphasises the fact that almost all extremist parties, organisations and movements are at the same time anti-Semitic. Religious anti-Semitism is the strongest and most frequently it is the basis of all other forms of anti-Semitism. Christian dogmas on Jews as killers of Jesus were rejected by the Catholic Church in the middle of the 1990s, while they are still in force in the Orthodox Church. Since the text deals with anti-Semitism in Serbia, the author gives an overview of the status of Jews in Serbia throughout history as well as the chronology and forms of anti-Semitism. Buy Phenylpropanolamine Without Prescription, Between the two world wars the most prominent proponents of anti-Semitism in Serbia were the following: the religious movement of Nikolaj Velimirovic, the movement "Zbor" of Dimitrije Ljotic, the tabloids and the journal Vreme before the Second World War. In Hereticus, 2/2007 Aleksandar Lebl 1940 the Government Cvetkovic-Macek adopted two anti-Semitic regulations. After the Second World War when the communist came into power and introduced national and religious equality, anti-Semitism was terminated. Unfortunately, in 1980s the anti-Semitism started to emerge again primarily by the emergence of the Protocol of Zion wise men and following that by the formation of different chauvinist and racial organisations which do not encounter a strong reaction from the democratic government. In certain journalist texts and books Serbs are presented as the victims of a Jewish conspiracy. The author reproaches the non-inclusion of "negation of Holocaust, gas chambers, glorification of Hitler" etc as a criminal offence in the Criminal Code of Serbia.

Key words: anti-Semitism, religious anti-Semitism, Jews, Serbian Orthodox Church, Serbia.

Similar posts: Buy Viagra Oral Jelly Without Prescription. Buy Dicycloverine Without Prescription. 650mg, 800mg, 875mg, 900mg. New York. Los Angeles, California. Chicago, Illinois. Houston, Texas.
Trackbacks from: Buy Phenylpropanolamine Without Prescription. Buy Phenylpropanolamine Without Prescription. Buy Phenylpropanolamine Without Prescription. Buy Phenylpropanolamine Without Prescription. 1000mg, 2000mg. Phenylpropanolamine withdrawal, snort, alcohol iteraction. Indianapolis, Indiana, San Francisco, California. Canada, mexico, india. Detroit, Michigan, San Jose, California.Komentari na članak “Buy Phenylpropanolamine Without Prescription”

 1. Anonymous,

  Jevreji su uvek dobrodosli u Srbiji!

 2. Terezia,

  Poštovani,
  Pošto se jedno vreme neću javljati,jer imam svoje razloge,dužna sam gospođama Jovanki i Oliveri odgovor.
  Ko stoji iza onog naziva -veliko ZLO.
  Mislim da su ga i same isčačkale ,ali ,drugi ne znaju.
  Prvo da objasnim.
  Pravoslavljem se ,po meni ne zove vrovanje kome se priklanjamo kada kao Solomon prvo budemo raskalašni u uzimanju darova života,kada zaboravljamo ,pod izgovorom mladosti na osnovna njegova načela,mislim na Zapovesti i još sijaset veoma pametnih tumačenja pravoslavne vere.Takođe,pravoslavna vera ,po meni nije i katolička,iako potiču iz hrišćanstva,jer ,po katoličkom,Vi možete zgrešiti,potražiti oprost od posrednika koji je uposlen u crkvi za to zadužen,nekoliko Ave Marija,i gotovo.
  Posle ,opet možete ubiti,slagati,silovati,krasti,i da ne nabrajam ,sve zavisno na kom ste položaju u vlasti i van nje.
  Prava vera ,ne priznaje to.
  Pravoslavlje se ne može miriti sa zločinačkim bandama,sa fašistima i zlikovcima,makar oni posle dizali crkve i “prali svoju prošlost” mirenjem sa crkvom,mislim ,ovde ,prevashodno na Pravoslavlje u Srbiji,ali ,Pravoslavlje može pružiti ruku da je takvi poljube i da se najposle do kraja svojih zločinstava pokaju ,postanu smerni ,da iskajavaju svoje grehe ,a, nikako da više vladaju,bore se za vlast i nanovo utiču na živote poštenih građana.
  Mislim da sam potpuno jasna.
  Trikovi kojima se koriste ovi sledbenici dole pomenutih imena,veoma su raznoliki,to gospođe ,Jovanka i Olivera dobri znaju.
  Ti zli ljudi ,pod plaštom vere ,pod šapom zlih ,nikako ne smeju voditi Srbiju u novu budućnost,bolji život,jer u tome nema dobra za naš narod ,za zajednicu naroda ,višenacionalnog sastava.
  Da,Srbijom trebaju vladati Novi ljudi,ali koji ,Novi.
  Ne masonerija,ne nikakve sekte,grupacije u grupacijama.
  Pravi Pravoslavci ,pravi vernici ,iskonski sledbenici Pravoslavlja,ne ovi modernizovani ,koji drugima brane blagodeti iz života ,da bi ih zadržali ,silom od naroda ,za sebe i svoje poslušnike.
  Nadam se da sam posve jasna i da sam dala odgovore na neka neslaganja u tumačenju ,nakaradnom tumačenju pravoslavlja,moja neslaganja sa nekima iz Pandorine kutije ZLA.
  …………….
  Po završetku šestog razreda gimnazije, Nikola je konkurisao u Vojnu akademiju, ali ga je lekarska komisija odbila, jer je bio “sitan” i nije imao dovoljan obim grudi. Odmah po odbijanju ove komisije, Nikola podnosi dokumenta za beogradsku Bogosloviju, gde je bio primljen, iako opet ne bez teškoća, navodno zbog slabog sluha za pevanje.
  Kao učenik Bogoslovije bio je uspešan. Njegovo isticanje u naukama bilo je rezultat sistematskog rada. U svome školskom učenju nije se držao samo skripti i udžbenika, nego je čitao i mnoga druga dela od opšte-obrazovnog značaja. Do svoje 24. godine već je bio pročitao dela Njegoša, Šekspira, Getea, Voltera, Viktora Igoa, Ničea, Marksa, Puškina, Tolstoja, Dostojevskog i drugih. Posebno je u bogosloviji bio zapažen svojim mislima o Njegošu, koga je kao pesnika i mislioca voleo i još u valjevskoj gimnaziji dobro prostudirao
  Posle toga, Nikola je bio izabran od strane Crkve da sa drugim pitomcima, državnim stipendistima, pođe na dalje školovanje u Rusiju ili Evropu. Izabrao je tada rađe studiranje u Evropi, na starokatoličkom fakultetu u Bernu, a zatim je prošao studirajući i Nemačku, Englesku i Švajcarsku, a nešto kasnije i Rusiju.
  Svoje studije u Bernu Nikolaj je, u svojoj 28. godini, okončao doktoratom iz teologije, odbranivši disertaciju pod naslovom “Vera u Vaskrsenje Hristovo kao osnovna dogma Apostolske Crkve”.[1] Sledeću 1909. g. Nikola je proveo u Oksfordu, gde je pripremao doktorat iz filosofije i zatim ga u Ženevi, na francuskom, i odbranio (“filosofija Berklija”).
  Nikolaj je živo i aktivno učestvovao i u tadašnjem crkvenom životu, mada je imao kritičkih primedbi na rad i ponašanje izvesnih crkvenih ljudi. Njegova je, međutim, kritika bila pozitivna (on se ubrzo razišao sa protom Aleksom iz “Hrišćanskog vesnika” zbog negativnih pogleda ovoga na stanje u Srpskoj Crkvi) i takva je ostala do kraja života.
  Već avgusta 1915. g. on je na velikom zboru u Čikagu objedinio i pridobio za jugoslovensku stvar (program Jugoslovenskog odbora) veliki broj naroda i sveštenstva, i to ne samo pravoslavnog, nego i rimokatoličkog, unijatskog i protestantskog, koji su tada javno izrazili želju za oslobođenjem i ujedinjenjem sa Srbijom. Veliki broj dobrovoljaca iz Amerike otišao je tada na Solunski front, tako da zaista nije neosnovano ono izneto mišljenje (od engleskog Načelnika armije) da je “otac Nikolaj bio treća armija” za srpsku i jugoslovensku stvar, jer je njegov doprinos tada zaista bio veliki. Nikolaj je u ovo vreme iznosio i ideju o ujedinjenju svih Hrišćanskih crkava. I od tada se on posebno sprijateljio sa Anglikanskom i Episkopalnom crkvom. Takođe je u to vreme pomagao i grupu naših studenata u Oksfordu, gde je jedno vreme i predavao.
  Nikolaj je, uz Patrijarha Gavrila, imao svoj udeo i u obaranju antinarodnog pakta vlade Cvetković-Maček, zbog čega je od naroda bio pozdravljen, a od okupatora Nemaca posebno omražen.[4]
  Nikolaj je uhapšen 1941. godine i odmah zatvoren u manastir Ljubostinju, a zatim je prebačen u zatvor u manastir Vojlovicu kod Pančeva i zatočen tamo zajedno sa Patrijarhom Srpskim Gavrilom Dožićem, strogo kontrolisani oružanom nemačkom stražom. (Sačuvan je iz tih dana, u jednoj svesci, Nikolajev “Molbeni kanon i Molitva” Presvetoj Bogorodici Vojlovačkoj, kao i kasnije napisane, u Beču januara 1945. već poznate “Tri molitve u senci nemačkih bajoneta”, zabeležene na koricama Jevanđelja u Srpskoj crkvi u Beču).
  14. septembra 1944. godine Nemci su Vladiku Nikolaja i Patrijarha Gavrila sproveli iz Vojlovice u koncentracioni logor Dahau. Tamo su oni zatvoreni u posebnom delu za visoke oficire i sveštenstvo (Ehrenbunker), tretirani bolje od ostalih i imali status posebnih zatočenika (Ehrenhäfling). U Dahauu ostaju tri meseca, do decembra 1944. godine kada ih Nemci oslobađaju. Putuju zajedno sa Milanom Nedićem i nemačkim generalom Hermanom Nojbaherom u Sloveniju. Patrijarh se odatle vraća u zemlju, dok Nikolaj odlazi prvo u Austriju, pa potom u Ameriku.
  Velimirovića neki danas smatraju kontroverznom ličnošću[5][6].
  U knjizi „Kroz tamnički prozor“, napisanom tokom zarobljeništva u Dahau, za rat optužuju se nehrišćanske ideologije Evrope, poput: demokratije, komunizma, socijalizma, ateizma i verske tolerancije. U osnovi ovih pojava Velimirović vidi jevrejsko delovanje[7][8]:
  „To Evropa ne zna, i u tome je sva očajna sudba njena, sva mračna tragedija njenih naroda. Ona ništa ne zna osim onog što joj Židovi pruže kao znanje. Ona ništa ne veruje osim onog što joj Židovi zapovede da veruje. Ona ne ume ništa da ceni kao vrednost dok joj Židovi ne postave svoj kantar za meru vrednosti. Njeni najučeniji sinovi su bezbožnici (ateisti), po receptu Židova. Njeni najveći naučnici uče da je priroda glavni bog, i da drugog Boga izvan prirode nema, i Evropa to prima. Njeni političari kao mesečari u zanosu govore o jednakosti svih verovanja i neverovanja. Sva moderna gesla evropska sastavili su Židi, koji su Hrista raspeli: i demokratiju, i štrajkove, i socijalizam, i ateizam, i toleranciju svih vera, i pacifizam, i sveopštu revoluciju, i kaptalizam, i komunizam. Sve su to izumi Židova, odnosno oca njihova đavola. Za čuđenje je da su se Evropejci, potpuno predali Židovima, tako da židovskom glavom misle, židovske programe primaju, židovsko hristoborstvo usvajaju, židovske laži kao istine primaju, židovska gesla kao svoja primaju, po židovskom putu hode i židovskim ciljevima služe.“
  Nikolaj je ovaj rad napisao u zarobljeništvu i on je objavljen u Lincu, u Austriji, 1985. godine.[9]
  Prisutno je uverenje da je Velimirović aktivno pomagao Jevreje u vreme rata, mada je samo jedna takva epizoda zabeležena. Ela Trifunović rođena Nojhaus (Neuhaus) je 2001. godine pisala Srpskoj pravoslavnoj crkvi tvrdeći da je nju i njenu porodicu 18 meseci Velimirović skrivao od Nemaca u manastiru Ljubostinji.[10]
  Adolf Hitler je 1934. godine odlikovao Velimirovića zbog njegovih napora na obnavljanju nemačkog vojnog groblja u Bitolju.
  Godine 1935. Nikolaj Velimirović je održao predavanje u Beogradu pod naslovom „Nacionalizam Svetog Save“. U tom izlaganju izneo je tvrdnju da su pokušaji Adolfa Hitlera o nemačkoj nacionalnoj crkvi slične idejama Svetog Save o narodnoj veri i crkvi:[5][11]
  „Ipak se mora odati priznanje sadašnjem nemačkom Vođi, koji je kao prost zanatlija i čovek iz naroda uvideo da je nacionalizam bez vere jedna anomalija, jedan hladan i nesiguran mehanizam. I evo u 20-om veku on je došao na ideju Svetoga Save, i kao laik poduzeo je u svome narodu onaj najvažniji posao, koji priliči jedino svetitelju, geniju i heroju.“
  Pocetkom Prvog svetskog rata 1915.god. predsednik srpske vlade Nikola Pasic, pozove Nkolaja u Nis i upucujuci ga u Englesku I Ameriku da propagira srpsku pravednu borbu i da suzbija austrijsku propaganda, kaze mu odmah da ide. “Pa sta da im kazem”, trazio je Nikolaj instrukcije od Pasica. “Kasce ti se samo” odgovori cutljivi Pasic.Imao je puno poverenje u Nikolaja koji je vec bio stekao slavu velikog besednika i bogoslova sirom sveta.
  Pune cetiri godine Nikolaj je po Engleskoj i Americi drzao brojna predavanja: u crkvama, koledzima, univerzitetima, bioskopskim dvoranama, hotelima, trgovima, objasnjavajuci srpsku oslobodilacku borbu protiv Austrije. Napisao je dvadesetak separatnih knjiga i pisao clanke po njihovim novinama. U Americi je pridobio za srpsku stvar znatan deo naroda i svestenstva i pravoslavnog i katolickog i protestanskog i unijatskog. Nacelnik Engleske armije izjavi posle rata , da je otac Nikolaj bio treca armija, za srpsku stvar. Jedan oficir dodade malo u Sali: “Da on ostade duze I zene bi otisle u rat.” A i ovo je tacno, jar je na Krfu bilo nekoliko Engleskih bolnica sa bolnicarkama. I njih vise od pola pomrlo je od tifusa, te su ostavile kosti na dnu Sredozemnog mora, a neke su ostale u Srbiji posle rata.

  Povest iz zivota Svetog Vladike Nikolaja

  Srpski Svetac, volio Hitlera, mrzio Jevreje

  Volio je Hitlera, srpski Sveti Nikolaj
  Vladika Nikolaj Velimirović:
  Ponekad se čoveku učini da je put bežbožnički prav, jer vidi bezbožnika gde se bogati i uspeva.O kad bi mu se dalo da vidi kraj toga puta!

  Vladika Nikolaj Velimirović:
  Bezbožnik se boji skoropostižne smrti, lopov se boji obijača, ubica se boji mača, gordljivac se boji sramote, klevetnik se boji suda istine.

  Vladika Nikolaj Velimirović:
  Ono čega se bezbožnik boji, ono će ga i snaći.

  Vladika Nikolaj Velimirović:
  Bog nije stvorio ljude za pogibiju nego za spasenje.Ima li baštovana koji, sejući povrće, želi da mu se povrći sasuši i propadne? Jednu želju bog ima: da se svi ljudi pokaju i od zla povrate.

  Vladika Nikolaj Velimirović:
  Ako bi neko znao broj zvezda na nebu, i imena riba u moru, i zbir trave u polju, i navike zverova u gori, a nema straha od Boga, njegovo je znanje kao voda u rešetu.

  Vladika Nikolaj Velimirović:
  Ako bi neko morao pogoditi sve pomisli ljudske i proreći sudbe ljudske, i objaviti svaku tajnu što zemlja krije u dubinama svojim, a nema straha od Boga, njegovo je znanje kao mleko nasuto u nečisti sud, od koga se mleko ukvari.

  Vladika Nikolaj Velimirović:
  I kosa vam je na glavi izbrojana, a kamoli vaši prijatelji i neprijatelji na zemlji! Ne bojte se dakle da ćete imati suviše prijatelja ni suviše neprijatelja: niti se bojte da će vas vaši neprijatelji savladati, niti se nadajte da će vas vaši prijatelji odbraniti. Samo se starajte da imate Boga za prijatelja i ne bojte se ništa.

  Vladika Nikolaj Velimirović:
  Lako je ljudima boriti se sa zverovima.Ljudi imaju oružje koje zveri nemaju Ali je teško ljudima boriti se sa duhovima zlobe, jer ovi se služe oružjem koje ljudi nemaju.

  Vladika Nikolaj Velimirović:
  Bogastvo nije život, bogastvo je samo podupirač ovog kratkovremenog zemaljskog života.

  Vladika Nikolaj Velimirović:
  Telesni brak je samo simbol duhovnog braka.U telesnom braku prvo pristupaju radosti pa onda gorčine, dok u duhovnom prvo gorčine pa radosti.

  Vladika Nikolaj Velimirović:
  Vreća prašine ne povećava vrednost jednom zrnu zlata u prašini.

  Vladika Nikolaj Velimirović:
  Od pamtiveka vuci koju jaganjce, a nikad nijedno jagnje nije zaklalo vuka, pa ipak je u svetu više jaganjaca nego vukova.

  Vladika Nikolaj Velimirović:
  Pobedavnad gnevom jedna je od najvećih pobeda Hristovog vojnik.Mi se obično gnevimo ili na one koje želimo da povratimo od greha ili na klevetnike svoje.Ali, zaboravljamo pritom da je gnev smrtni greh i da želeći druge da spasemo, sebe gubimo.

  Vladika Nikolaj Velimirović:
  Ne poželi išta što pripada bližnjem tvom. Jer, čim si poželeo, već si posejao seme zla u srcu i seme će pasti i rasti, širiti se, i granati se, i gurati tvoje ruke na greh i tvoje noge, tvoje oči, i tvoj jezik, i celo telo tvoje. Jer, telo je izvršni organ duše. Ono što duša hoće, telo mora;i ono što duša neće, telo ne mora.

  Vladika Nikolaj Velimirović:
  Gospodar duše gospodar je i tela.

  Vladika Nikolaj Velimirović:
  Niko nije veliki ko se ne drži nekoga većega.

  Vladika Nikolaj Velimirović:
  Učini dobro i zakopaj pod kamen, ono će od kamena načiniti sebi jezik i objaviti se.

  Vladika Nikolaj Velimirović:
  Nema teže stvari no objašnjavati duhovne stvari ljudima koji telesno misle i rade.

  Vladika Nikolaj Velimirović:
  Đavo ne bi imao šta da radi kada ga ljudi ne bi zaposlili.

  Vladika Nikolaj Velimirović:
  Smatraj svaki dan kao jedan ceo, otpočen i završen život. Odživi ga kao celinu, a ne kao deo. Nek se svaki tvoj dan odroni od tebe kao ceo jedan čovek s kojim ćeš želeti da se opet sastaneš kao s prijateljem i da ga bez stida pokažeš vasioni.

  Vladika Nikolaj Velimirović:
  Lenjost je sasvim suprotna prirodi čovekovoj. Priroda je čovekova delatna;ona traži da posluje, da zida, da radi. Lenjost je pouzdan znak iznakaženosti prirode kod jednog čoveka.

  Vladika Nikolaj Velimirović:
  Lenjost je jedan od smrtnih grehova jer umrtvljuje dušu u čoveku. Lenjo telo je gnezdo poroka, lenja duša naseobina đavola.

  Vladika Nikolaj Velimirović:
  Ko nema strpljenja sa nama kad grešimo, ne voli nas. Ne voli nas ni onaj ko nam ne prašta kad se kajemo za grehe. A najmenje nas voli onaj ko se ne raduje našoj popravci.

  Vladika Nikolaj Velimirović:
  Kakvu ljubav prema prijateljima jedan čovek nudi takve će prijatelje i naći.

  Vladika Nikolaj Velimirović:
  Ljubav prema roditeljima, to je glavna i osnovna škola ljubavi. Bez te škole ne ide se dalje.

  Vladika Nikolaj Velimirović:
  Ne ponesi se mudrošću. Ni tuđom jer nije tvoja. Ni svojom, jer čim si se poneo, znači da je nemaš mnogo.

  Vladika Nikolaj Velimirović:
  Istorija beleži dve vrste heroja;one koje žrtvuju svoj život svome idealu i one koje žrtvuju tuđi život za svoje ideale.

  Vladika Nikolaj Velimirović:
  Čovek koji uobražava da zna sve stoji ispod onog koji ne zna ništa.

  Vladika Nikolaj Velimirović:
  Ako želiš popraviti svet, popravi prvo sebe.
  Ako želiš popraviti državu, popravi prvo sebe.

  Ako želiš popraviti narod, popravi prvo sebe.
  Ako želiš popraviti selo, popravi prvo sebe.
  Početi od sebe i popraviti prvo sebe-to je

  Osnovno načelo pravoslavnog narodnog pokreta.

  CIA se preusmerava ovde. Za ostale upotrebe, pogledajte CIA (razvrstavanje).

  Central obavještajna agencija SAD, daleko bolje poznatija pod svojom engleskom skraćenicom CIA (Central Intelligence Agency) je obavještajna služba američke vlade, u čijoj nadležnosti se nalazi prikupljanje i analiza podataka o stranim vladama, korporacijama i pojedincima, odnosno davanje takvih podatak raznim drugim odjelima vlade. Treća funkcija CIA je djelovanje kao “skrivena ruka” vlade u tzv. tajnim operacijama, od kojih su neke na rubu zakona, pod okriljem predsjednika. [1] Posljednja funkcija je godinama izvor kontroverzi vezanih uz CIA-u.
  Sjedište agencije se nalazi u općini Langleyu CDP-u McLean u okrugu Fairfax u državi Virginia, nekoliko milja od rijeke Potomac i središta Washingtona. CIA je dio američke obavještajne zajednice, koje danas vodi direktor nacionalnih obavještajnih službi (DNI). Uloga i funkcije CIA-e su otprilike ekvivalentne MI6 u Velikoj Britaniji i izraelskom Mossadu.

  ……………………….
  KO SE NE PREPOZNAJE,MOLIM NEKA UPITA ,JA ĆU BITI SLOBODNA DA NAVEDEM IMENA KOJA SLEDE OVU OPCIJU ZLA U SRBIJI.
  IMENA JE PODOSTA ,MEĐU NAMA SU ,IZGLEDAJU OBIČNO,NO VERUJTE,NIKAKO TO NISU.
  HVALA NA PROSTORU.

  TEREZIA UZEL ĐURIN
  PANČEVO

Napišite komentar